VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Điạ chỉ: Trường THCS Gia Thụy

Email: c2giathuy@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ngày sinh: 16/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :ĐH

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 024386574773

Điện thoại riêng: 0965358839

Email liên lạc: nguyenmylinh7273@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Phạm Thị Hải Vân
Phạm Thị Hải Vân

Ngày sinh: 29/12/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :TS Ngữ văn

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng, Phó Bí Thư Chi Bộ

Điện thoại cơ quan: 024386574773

Điện thoại riêng: 0983308575

Email liên lạc: haivangt@gmail.com

Phùng Thị Hồng Thanh
Phùng Thị Hồng Thanh

Ngày sinh: 28/4/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Trình độ: Thạc sỹ Văn học Việt Nam

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 09.888.333.92

Email liên lạc: phungthihongthanh@moet.edu.vn