VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 10 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát của Chi bộ trường THCS Gia Thuỵ năm 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

Số: 03 - KH/CBChị Bộ 10-06-2020
2 Đơn xin chuyển sinh hoạt đảng

(Tải File đính kèm)

Số -CV/CBChị Bộ 08-06-2020
3 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM (dành cho đảng viên chuyển sinh hoạt)

(Tải File đính kèm)

 Chị Bộ 08-06-2020
4 Kiện toàn cấp ủy viên

(Tải File đính kèm)

 Chị Bộ 08-06-2020
5 V/v đề nghị bổ sung ủy viên Ban Chấp hành chi bộ …………..

(Tải File đính kèm)

Số -CV/CBChị Bộ 08-06-2020
6 QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn giám sát công tác lãnh đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khối trường công lập(đợt 1) năm 2020

(Tải File đính kèm)

1231-QĐ/BCĐChị Bộ 02-06-2020
7 HƯỚNG DẪN thực hiện số 1 Điều trọng trong Quy định số 86-QĐ/WT của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

(Tải File đính kèm)

Số-HD/UBKTTWChị Bộ 12-09-2017
8 QUY ĐỊNH giám sát trong Đảng

(Tải File đính kèm)

Số 86-QĐ/TWChị Bộ 01-06-2017
9 HƯỚNG DẪN thực hiện 1 số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(Tải File đính kèm)

01-HD/UBKTTWChị Bộ 21-11-2016
10 QUYẾT ĐỊNH thi hành chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(Tải File đính kèm)

Số 30-QĐ/TWChị Bộ 26-07-2016