VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Ba công khai năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

THCS-GTBa Công Khai 06-08-2021
2 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

THCS-GTBa Công Khai 01-10-2020
3 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

Số: /KH – THCSBa Công Khai 21-06-2019
4 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

 Ba Công Khai 30-05-2019
5 KẾ HOẠCH Thực hiện ba công khai năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

Số: ……/KH-THCSBa Công Khai 05-12-2018
6 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018; Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018- 2019; Công khai thu chi tài chính

(Tải File đính kèm)

Số: /TB- THCS Ba Công Khai 26-11-2018
7 KẾ HOẠCH Thực hiện ba công khai năm học 2017-2018

(Tải File đính kèm)

Số: /KH- THCSGTBa Công Khai 26-11-2018
8 Ba công khai năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

/KH – THCS GTBa Công Khai 10-10-2018
9 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

 Ba Công Khai 30-05-2018
10 KẾ HOẠCH V/v thực hiện công khai trong nhà trường năm học 2016-2017

(Tải File đính kèm)

Sè: /KH- THCS GTBa Công Khai 25-05-2018
11 ba công khai năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm)

 Ba Công Khai 17-07-2017