VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 78 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V\v tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022" Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

(Tải File đính kèm)

Số:2075/SGDĐT-CTTT-KHCNVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 20-07-2022
2 V\v đẩy mạnh Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 2076/SGDĐT-CTTT-KHCNVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 20-07-2022
3 V\v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc(Chứng chỉ A-level) năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

1643/SGDĐT-QLTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 11-06-2022
4 V\v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

Số: 942/SGDĐT-QLTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 26-04-2022
5 V\v ra soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không dự kỳ thi tuyển sinh vào 10

(Tải File đính kèm)

Số:1024/SGDĐT - GDTrHVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 22-04-2022
6 V\v triển khai một số nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND Thành phố

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

Số: 853/SGDĐT-VPVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 07-04-2022
7 V\v tổ chức dạy và học khi khi học sinh trở lại trường học tập trực tiếp

(Tải File đính kèm)

Số: 358/SGDĐT-GDTrHVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 21-02-2022
8 V\v hướng dẫn tổ chức phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhân Dần năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

Số: 357/SGDĐT - CTTT - KHCNVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 21-02-2022
9 V\v Tổ chức cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51, năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

Số: 31/SGDĐT-GDPTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 20-01-2022
10 V\v thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh và tổ chức sơ kết học kì I năm học 2021 - 2022 cấp trung học

(Tải File đính kèm)

4251/SGDĐT - GDPTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 13-12-2021
11 V\v điều chỉnh một số nội dung, tiến độ đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý theo Chuẩn nghề nghiệp sau khi có Quy định ngừng hiệu lực quy định Chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ GDĐT ban hành

(Tải File đính kèm)

Số: 4024/SGDĐT- TCCBVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 23-11-2021
12 V\v thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập

(Tải File đính kèm)

Số: 4019/SGDĐT-GDPTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 22-11-2021
13 V\v hưởng ứng Chương trình "Tháng nói không với nhựa dùng một lần"

(Tải File đính kèm)

3749/SGDĐT-CTTTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 01-11-2021
14 HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới

(Tải File đính kèm)

Số 3668/HHDLN: SGDĐT-YTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 29-10-2021
15 V\v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND Thành phố

(Tải File đính kèm)

Số: 3572/SGDĐT-CTTTVăn bản Sở GDĐT Hà Nội 15-10-2021
123456