VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QUYẾT ĐỊNH Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Số: 2159/QĐ-BGDĐTVăn bản Bộ GD  09-08-2022
2 V\v hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông

(Tải File đính kèm)

số 3175/BGDĐT-GDTrHVăn bản Bộ GD  22-07-2022
3 V\v hướng dẫn sử dụng các video tuyên truyền pháp luật về ATGT trên website giaoducgiaothong.edu.vn

(Tải File đính kèm)

Số: 1079/BGDĐT - GDTHSSVVăn bản Bộ GD  30-03-2022
4 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học(Sửa đổi, bổ sung)

(Tải File đính kèm)

Số: 406/QĐ-BGDĐTVăn bản Bộ GD  09-02-2022
5 THÔNG TƯ Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

(Tải File đính kèm)

Số: 29/2021/TT-BGDĐTVăn bản Bộ GD  20-10-2021
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử

(Tải File đính kèm)

2915/QĐ-BGDĐTVăn bản Bộ GD  17-09-2021
7 V/v hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

Số: /BGDĐT-GDTrHVăn bản Bộ GD  16-09-2021
8 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo

(Tải File đính kèm)

Số 2656/KH-SGDĐTVăn bản Bộ GD  24-07-2021
9 Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

5512/BGDĐT - GDTrHVăn bản Bộ GD  22-01-2021
10 V/v tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

(Tải File đính kèm)

Số:3002 /SGDĐT-CTTTVăn bản Bộ GD  16-09-2020
11 THỂ LỆ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

(Tải File đính kèm)

Số 1748/QĐ-BGDĐT Văn bản Bộ GD  16-09-2020
12 Thông tư 26/2020/TT - BGDĐTVăn bản Bộ GD  09-09-2020
13 Dự thảo THÔNG TƯ Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cở sơ chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

/2020/TT-BGDĐTVăn bản Bộ GD  02-07-2020
14 V\v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/07/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

(Tải File đính kèm)

4529/BGDĐT - NGCBQLGDVăn bản Bộ GD  30-06-2020
15 V/v hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

Số: /SGDĐT-QLTVăn bản Bộ GD  01-06-2020
12