VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

Số: 2865/QĐ-UBNDVăn bản UBND TP Hà Nội 15-08-2022
2 Tuyên truyền "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022"; "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022"; Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

(Tải File đính kèm)

Số: 102- CV/TBGĐUKVăn bản UBND TP Hà Nội 20-07-2022
3 THÔNG BÁO Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

Số: 169/TB-UBNDVăn bản UBND TP Hà Nội 05-03-2022
4 NGHỊ QUYẾT Về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành Phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

Số: 16/2021/NQ-HĐNDVăn bản UBND TP Hà Nội 20-01-2022
5 KÊA HOẠCH Thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 "

(Tải File đính kèm)

243/KH-UBNDVăn bản UBND TP Hà Nội 29-10-2021
6 Nghị quyết

(Tải File đính kèm)

Số: 08/2021/NQ-HĐNDVăn bản UBND TP Hà Nội 15-10-2021
7 Nghị quyết

(Tải File đính kèm)

Số: 04/2021/NQQ-HĐNDVăn bản UBND TP Hà Nội 23-09-2021
8 Chỉ thị

(Tải File đính kèm)

Số 22/CT-UBNDVăn bản UBND TP Hà Nội 20-09-2021
9 Chỉ thị

(Tải File đính kèm)

Số 21/CT-UBND Văn bản UBND TP Hà Nội 20-09-2021
10 V\v công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

429/UBND-KGVXVăn bản UBND TP Hà Nội 24-02-2021
11 QUYẾT ĐỊNH Về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

839/QĐ-UBNDVăn bản UBND TP Hà Nội 24-02-2021
12 V\v đôn đốc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ giám sát, truy vết tiếp xúc dịch bệnh Covid-19

(Tải File đính kèm)

Số 335/STTTT-CNTTVăn bản UBND TP Hà Nội 17-02-2021
13 Về việc đảm bảo an toàn thông tin trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng 218/SGDĐT-VPVăn bản UBND TP Hà Nội 22-01-2021
14 Về việc đảm bảo an toàn thông tin trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(Tải File đính kèm)

218/SGDĐT-VPVăn bản UBND TP Hà Nội 22-01-2021
15 QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 49(năm 2020) của Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

275/QĐ - STTTTVăn bản UBND TP Hà Nội 15-12-2020
123