VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ việt

(Tải File đính kèm)

42/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-09-2019
2 Luật thi hành án hình sự

(Tải File đính kèm)

41/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-09-2019
3 Luật đầu tư công

(Tải File đính kèm)

39/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-09-2019
4 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Tải File đính kèm)

44/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-09-2019
5 Luật giáo dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-09-2019
6 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

(Tải File đính kèm)

Luật số: 09/2012/QH13Thông tin giáo dục pháp luật 12-03-2019
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

(Tải File đính kèm)

Số: 35/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
8 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 34/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
9 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 36/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
10 LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 33/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
11 LUẬT TRỒNG TRỌT Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Trồng trọt.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 31/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
12 LUẬT CHĂN NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Chăn nuôi.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 32/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
13 LUẬT ĐẶC XÁ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Đặc xá.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 30/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
14 LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Công an nhân dân.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 37/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019
15 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

(Tải File đính kèm)

Luật số: 29/2018/QH14Thông tin giáo dục pháp luật 18-02-2019