VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI

Có 72 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KẾ HOẠCH Tham gia Ngày hội công nghệ thông tin ngành GD&ĐT quận Long Biên lần thứ V

(Tải File đính kèm)

Số : /KH –THCS GTVăn bản nhà trường 05-03-2021
2 KẾ HOẠCH Dạy học qua internet trong thời gian học sinh tạm nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 Năm học 2020 – 2021

(Tải File đính kèm)

Số: /KH-THCSVăn bản nhà trường 17-02-2021
3 KẾ HOẠCH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 04 KH-THCSGTVăn bản nhà trường 22-01-2021
4 KẾ HOẠCH Tham gia cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS Năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

Số: /KH-THCS GTVăn bản nhà trường 13-11-2020
5 KẾ HOẠCH Kiểm tra giữa kỳ - Học kì I - năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

Số: /KH-THCS GT Văn bản nhà trường 30-10-2020
6 BIÊN BẢN Họp đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên Tháng 2/2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 12-06-2020
7 BIÊN BẢN Họp đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên Tháng 4/2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 09-06-2020
8 BIÊN BẢN Họp đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên Tháng 3/2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 09-06-2020
9 Biểu giao chỉ tiêu giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 05-06-2020
10 Biểu giao chỉ tiêu giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 05-06-2020
11 Biểu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 05-06-2020
12 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS

(Tải File đính kèm)

Số: /PGD&ĐTVăn bản nhà trường 05-06-2020
13 KẾ HOẠCH Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Văn bản nhà trường 05-06-2020
14 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

Số: /KH-THCSGTVăn bản nhà trường 05-06-2020
15 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 -2020

(Tải File đính kèm)

Số: …../KH - THCSGTVăn bản nhà trường 05-06-2020
12345